1. Geloofsleer

2. Jurisprudentie

Vraag: Als een vrouw direct na het tijdstip van al-fadjr rein is geworden dient zij dan deze dag te vasten? Of dient zij deze in te halen? Antwoord: De geleerden hebben hierover twee meningen, als een vrouw na de opkomst van al-fadjr rein is geworden of zij dan haar vasten moet voortzetten: De eerste mening: Is dat ze de rest van de dag dient te vasten maar deze wordt niet meegerekend ook is zij verplicht om deze dag in te halen, dit is de bekende mening in de wetschool van Imaam Ahmad (moge Allah barmhartig met hem zijn). De tweede mening: Is dat zij niet verplicht is de rest van de dag zich te onthouden en te vasten. Het betreft namelijk een dag dat het niet voor haar geldig is om te vasten, omdat ze aan het begin van de dag nog menstrurende was en daardoor niet tot de vastenden behoorde. Als het vasten niet geldig is voor haar heeft onthouding voor de rest van de dag geen nut. En deze rest-periode is geen gerespecteerde periode (d.w.z. dat ze uit respect de rest van de dag mee zou moeten vasten), want ze is bevolen om deze dag te eten en drinken, ze is zelfs verboden om te vasten gedurende deze dag. De voorgeschreven vorm van vasten wordt namelijk gedefinieerd als: ‘’Een aanbidding voor Allah waarbij men zich moet onthouden van zaken die het vasten verbreken vanaf zonsopgang tot zonsondergang.’’ En zoals je ziet is deze mening sterker dan de eerste. Maar hoe dan ook, volgens beide meningen is zij verplicht deze dag in te halen. Bron: 60 vragen omtrent de regelgeving m.b.t. menstruatie en kraambloedingen (pag. 7/8). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih Al-Oethaymien
Vraag: Als een menstruerende vrouw kort voor al-fadjr rein is geworden en na al-fadjr de grote wassing heeft verricht (ghusl), gebeden en gevast heeft deze dag, Is het verplicht voor haar deze dag dan in te halen? Antwoord: Als een menstruerende vrouw kort voor al-fadjr rein is geworden al is het een minuut en zij is zeker van haar reinheid en zij bevindt zich in de maand ramadan, dan is zij verplicht te vasten en hoeft zij deze dag niet in te halen, want ze heeft deze dag gevast en ze was rein. Het is niet erg dat ze pas na al-fadjr de grote wassing heeft verricht. Net als dat een man die in staat van onreinheid (al-janaaba) zou zijn door geslachtsgemeenschap of een natte droom en vervolgens wakker word na al-fadjr en dan pas de grote wassing verricht, ook zijn vasten voor die dag is geldig. Om van de gelegenheid gebruik te maken wil ik de vrouwen op het volgende wijzen: Sommige van hen hebben de dag gevast en wanneer zonsondergang aangebroken is en ze haar vasten heeft verbroken word ze menstruerende, dan zijn er onder de vrouwen die denken dat hun vasten niet geldig is. Integendeel, haar vasten is compleet en correct al word ze één minuut na zonsondergang menstruerende. Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.8). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Is het verplicht voor een kraamvrouw om te vasten en te bidden indien zij rein is geworden vóór de afloop van 40 dagen? Antwoord: Dit klopt, Wanneer een kraamvrouw vóór de afloop van 40 dagen rein is geworden dan is het verplicht voor haar om te vasten als ze zich in de maand ramadan bevindt, ze is tevens verplicht om te bidden en voor haar echtgenoot is geslachtsgemeenschap met haar toegestaan, want ze is rein en er is niets wat deze zaken verbied voor haar. Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.9). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Wanneer bij een vrouw een klein aantal druppeltjes bloed vrijkomen tijdens de Ramadan, en deze komen elke dag weer terug gedurende de gehele maand ramadan en zij vast mee, is haar vasten dan geldig? Antwoord: Dit klopt, haar vasten is geldig. Deze druppels stellen niets voor en komen vrij afkomstig van de aders. En er wordt overgeleverd van Ali Bin Abi Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) dat hij zei: ‘’Deze druppels die lijken op een bloedneus behoren niet tot de menstruatie.’’ Zo is het van hem overgeleverd (moge Allah tevreden over hem zijn). Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.11). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Als een vrouw bloed ziet maar er niet met zekerheid vanuit gaat dat het menstruatiebloed is, wat is dan het oordeel over haar vasten? Antwoord: Haar vasten voor die dag is geldig, want de oorsprong is dat er geen sprake is van menstruatie totdat dat voor haar duidelijk zichtbaar is. Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.13). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Mogen menstruerende en kraamvrouwen tijdens de ramadan overdag eten en drinken? Antwoord: Dat klopt, ze mogen tijdens de ramadan overdag eten en drinken maar de voorkeur gaat naar het onopvallend eten en drinken als er kinderen bij haar in de buurt zijn omdat dit anders bij hen voor verwarring kan zorgen. Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.13/14). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Wat is beter voor een vrouw, dat zij de nachtgebeden (taraweeh) thuis verricht of in de moskee, met in achtneming dat er soms vermanende lezingen plaatsvinden en wat is u advies naar de vrouwen die in de moskee bidden? Antwoord: Het beste is voor haar dat zij het gebed thuis verricht op basis van de algemene woorden van de profeet (vrede zij met hem): ‘’ ..En hun huizen zijn beter voor hen.’’ Ook wanneer vrouwen hun huis verlaten is dit in de meeste gevallen niet vrij van fitna. Daarop gebasseerd is het beter voor een vrouw om thuis te blijven dan dat zij haar huis verlaat en naar de moskee toe gaat. Lezingen en vermaningen kan ze ook over beschikken via opnames. Mijn advies aan de vrouwen die wel naar de moskee gaan om te bidden is dat ze hun huizen niet onbedekt en/of opgemaakt en/of geparfumeerd verlaten. De bron van de genoemde hadit: [Abu Dawud-Kitaab] a-Salaat nr. 567 Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.25). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Wat is de regelgeving voor een vrouw die overdag tijdens de ramadan van het eten proeft terwijl ze vastende is? Antwoord: De regelgeving daarvoor is dat het geen kwaad kan, mits ze het wel direct uitspuugt. Bron: 60 vragen omtrent de menstruatie en kraambloedingen (pag.25/26). Schrijver: Sheikh Mohammed Bin Saalih al-Oethaymien
Vraag: Wat is de aanbevolen smeekbede voor het verbreken van het vasten, en dient men het volgende te zeggen: ‘’ de dorst is gelest en de aderen zijn weer vochtig geworden’’? Moge Allah jullie rijkelijk belonen. Antwoord: Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) bij het verbreken van het vasten zei: ’’ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ Vertaling: ´´ de dorst is gelest en de aderen zijn vochtig geworden en de beloning staat vast met de wil van Allah’’. Ook is er overgeleverd dat hij zei: ’’ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ ´´ ´´O Allah voor U vastte ik en met U voorziening verbreek ik mijn vasten’’ Hoe dan ook, het moment van het verbreken van het vasten is het tijdstip dat smeekbeden verhoord worden. Een moslim dient hier dus gebruik van te maken en nuttige smeekbeden met algemene inhoud te verrichten, i.c.m een zuivere intentie en hopend op de beloning bij Allah. Bron: [Fataawa a-Siyaam pag 22] Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Mohammed Aál al-Sheikh (huidige Muftie van Saoedie Arabie)
Vraag: Wat is het oordeel over het gebruiken van de Siwak (stokje) tijdens het vasten gedurende de Ramadan? Antwoord: Het gebruiken van de siwak is tijdens het vasten toegestaan, zowel overdag als in de avond, nacht, vóór de middag en in de namiddag op basis van de overlevering van Ibn al-Rabie3a: ’’ Ik zag de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ontelbaar vaak dat hij de Siwak gebruikte terwijl hij vastende was’’. (Moesnad Imaam Ahmad, Abu dawud, A-Thirmidie) Bron: [Fataawa a-Siyaam pag 26] Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Mohammed Aál al-Sheikh
Vraag: Wat at de profeet (vrede zij met hem zijn) tijdens de sahur en wat was het tijdstip dat hij de sahur nuttigde? Antwoord: Zijn sahur was zo laat mogelijk. Tussen zijn laatste hap en de oproep (adaan) van het gebed was een duur die ongeveer gelijk was aan vijftig verzen (uit de koran) en de profeet (vrede zij met hem) zei gewoon: ’’ Gezegende sahur van de gelovige, de dadels.’’ (Abu dawud) Bron: [Fataawa a-Siyaam pag 22] Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Mohammed Aál al-Sheikh
Vraag: Bij een man kwam vocht vrij na het kussen van zijn echtgenote, dient hij deze dag in te halen en een boetedoening te voldoen of is er een ander oordeel? Antwoord: Hij dient alleen in te halen Bron: [Fataawa a-Siyaam pag 33] Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Mohammed Aál al-Sheikh
Vraag: Gedurende de maand Ramadan heb ik tien dagen moeten overgeven en heb mijn vasten voortgezet, dien ik deze dagen in te halen of niet? Moge Allah jullie rijkelijk belonen. Antwoord: Als je opzettelijk hebt overgegeven dan dien je die dagen in te halen, op basis van de woorden van de profeet (vrede zij met hem): ‘’Wie uit afkeer overgeeft hoeft niet in te halen, en wie dit opzettelijk doet dient wel in te halen’’. Overleveraars: Ahmad [al-Moesnad] op bais van een overlevering van Aboe horaira) Abu Daud [in zijn sunan] en anderen. Als je dus tegen jou wil in overgeeft en het buiten jou vermogen gebeurt, dan hoef je niet in te halen op basis van de aangehaalde overlevering. Maar indien je opzettelijk hebt overgegeven dan dien je al die dagen in te halen want je vasten is daardoor ongeldig geworden. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 236] Sheikh Abdulaziz Bin Baz voormalige Moeftie van Saudie Arabie [rahiemahoe Allah]
Vraag: Wat is de regelgeving voor het gebruiken van de pil om menstruatie tegen te gaan om vervolgens mee te kunnen doen met vasten of de bedevaart te kunnen verrichten? Antwoord: Voor beiden is het toegestaan Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 90] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Wat zegt de prominente sheikh Abdul Aziz over degenen die de suikerziekte hebben? Antwoord: Als de ziekte hun schade toebrengt, daardoor niet in staat zijn te vasten maar dit als een zware last ervaren, de ziekte daardoor toeneemt in last en vermoeidheid en het geneesproces verhindert dan hoeft diegene niet te vasten. Is hun toestand echter stabiel wanneer zij vasten of niet vasten en ondervinden zij hier geen schade van als zij zouden vasten, dan dienen zij te vasten, omdat het net als een gewone ziekte is en dus vergeleken kan worden met de mensen die de ouderdomsleeftijd hebben bereikt en het vasten hen niet schaadt. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 95] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Wat is de regelgeving voor degene die getroffen zijn door bezetenheid betreft het vasten? Antwoord: Als zo iemand vast en overdag overmand wordt door bezetenheid dan is hij hiermee gelijk aan de slapende, hun vasten is geldig. Indien zij buiten kennis zijn bijvoorbeeld dat zij hun verstand kwijt zijn voor een hele dag, dan zijn zij gelijk aan de gek. Zij hoeven niet te vasten en er treft hen geen blaam, tevens hoeven zij deze dag niet in te halen. Echter als dit men aan het einde van de avond overkomt en hij de volgende dag wakker wordt, dan is hij hiermee gelijk aan de slapende in tegenstelling tot degene die buiten kennis is. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 96] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Een vrouw stelt de vraag en zegt: Mijn moeder heeft een maagzweer en haar arts heeft haar geadviseerd om de komende twee a drie jaar niet te vasten, en dat ze daarna begint met twee dagen per week te vasten en zo doorgaat tot haar gezondheid verbeterd is en ze vraagt wat het oordeel hierover is, edele sheikh? Antwoord: Allah heeft de zieke voorgeschreven zijn vasten te verbreken, Allah zegt: ‘’..en wie ziek is of op reis is voor hem gelden andere dagen ‘’.[al-baqara 185]. Als dan blijkt uit de woorden van een betrouwbare arts of twee artsen dat deze inwendige ziekte haar schade toebrengt wanneer zij zou vasten dan is er niets op tegen als ze niet mee doet met vasten, ze bouwt op het advies van een betrouwbare dokter. En wanneer ze twee artsen raadpleegt voor de zekerheid is dat beter. En als de dokter besloten heeft dat het vasten haar schade toebrengt door de maagzweer of andere ziektes dan is het beter voor haar om niet te vasten. Vervolgens haalt zij dezen in op een tijdstip dat het haar niet schaadt. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 135] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: een zuster vraagt: Ik ben een suikerpatiënt en heb een maagzweer, wanneer ik dan niet in staat ben om te vasten wat is dan verplicht voor mij om te doen? Antwoord: U dient een gespecialiseerde dokter te raadplegen. Wanneer de gespecialiseerde dokter dan besloten heeft dat het vasten je schade zal berokkenen vast dan niet mee en haal het in wanneer je beter bent. Als Allah je genezen heeft haal je de gemiste dagen in. En als de gespecialiseerde dokter of doktoren besloten hebben dat deze ziekte altijd het vasten belemmerd, en uitgaande van hun kennis dat het een chronische ziekte betreft dan dien je niet mee te vasten en je dient voor elke dag een arme te voeden, en alle lof behoort aan Allah, en je hoeft dus niet te vasten. En Allah zegt: En vreest Allah naar gelange het vermogen’’ [al-Taghaaboun 16] Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 135/136] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Vraagsteller: soms zie ik mensen in de maand ramadan die niet vasten en zij zeggen dat ze ziek zijn, maar aan hun uiterlijk gezien zien ze er gezond uit, wat denkt u daarvan? Antwoord: Zij kennen hunzelf het beste. Als het een ernstige ziekte betreft die hun vasten vergemoeilijkt dan zijn zij hiermee geexcusseerd, want Allah (De Verhevene) zegt: ‘’ ..en wie ziek is of op reis is voor hem gelden andere dagen ‘’.[al-baqara 185], ook al zien ze er gezond uit. Het kan namelijk een inwendige ziekte zijn die niet zichtbaar is voor de mensen. Dus als het een ziekte is die hem pijn doet en dit niet kan combineren met vasten dan is hij hiermee geexcusseerd door Allah (De Verhevene) ook al laat deze persoon zijn ziekte niet zien in het bijzijn van andere mensen, want dit is tussen hem en Allah. Hij dient te beseffen dat Allah hem ziet, en als het vasten te zwaar is dan is hij hiermee geexcusseerd. Hij dient dus niet te vasten maar wel in te halen wat hij gemist heeft. En als het niet zwaar is voor hem om te vasten dan is hij verplicht te vasten en dient hij Allah (De Verhevene) te vrezen. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 137/138] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Wanneer een reiziger vastende is en met het vliegtuig reist, mag hij dan zijn vasten verbreken? Antwoord: Dit klopt. Wanneer een reiziger reist, mag hij zijn vasten verbreken of dat nou in het vliegtuig is of op een schip of in de auto. Wanneer er sprake is van een reis dan heeft hij het recht zijn vasten te verbreken. Wanneer hij dan thuis aankomt, dient hij weer te vasten of wanneer hij op plaats van bestemming aankomt en de intentie heeft langer dan vier dagen te verblijven dient hij te vasten en hij haalt de dagen in die hij niet gevast heeft gedurende zijn reis op basis van de woorden van Allah (De Verhevene): ‘’..en wie ziek is of op reis is voor hem gelden andere dagen ‘’.[al-baqara 185]. Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 147] Sheikh Abdulaziz Bin Baz
Vraag: Wat is het oordeel voor het vasten/niet vasten tijdens de reis voor een reiziger wanneer de eerste dag van de ramadan is aangebroken? Antwoord: Het beste is om niet te vasten indien hij reizende is dit is het beste voor hem of dit nou aan het begin van de ramadan is of anders op basis van de woorden van Allah (De Verhevene): ‘’..en wie ziek is of op reis is voor hem gelden andere dagen ‘’.[al-baqara 185]. En ook omdat de profeet [vrede zij met hem] en zijn metgezellen weleens vastten en weleens aten tijdens hun reis(zen). Wat echter blijkt uit de Sunnah is dat het vebreken van het vasten beter is op basis van de woorden van de profeet [vrede zij met hem]: ‘’ Het behoord niet tot het goede om te vasten op reis’’. Overleveraars: [Al-Boekharie] het boek van het vasten hadit 1946, [Moeslim] het boek van het vasten hadith 1115] Bron: [Fataawa Noeroen Ala’ Darb pag 149] Sheikh Abdulaziz Bin Baz

Contactinformatie

Stichting Muadh Bin Jabal

Tel/app: +316 34 836 664
Tel/app: +316 14 887 502

Email: info@almuflih.com

Stel je vraag

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Maak dan gebruik van het formulier hieronder of mail je vraag naar info@almuflih.com

Naam*

Email*

Wat is je vraag?*

Extra uitleg