Stichting (MBJ), is een Dawah-instituut die een plek biedt aan de bevolking in het algemeen en onze eigen gemeenschap in het specifiek. Waar wij voor staan is een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap, met als doel het informeren, onderwijzen en begeleiden en adviseren op het gebied van islam.

Artikelen

Het belang van Al-Tawheed

Allah zegt: “En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden”. (Adh-Dhaariyaat.56)

lees meer

Smeekbede bij het bezoeken van het toilet

Smeekbede bij het bezoeken van het toilet. De islam leert ons over de etiquette van het toiletbezoek.

lees meer

Hadith 179 – vasten doorzetten na gegeten te hebben uit vergeetachtigheid

Aboe Horaira [moge Allah tevreden met hem zijn] verhaalt dat de profeet [vrede zij met hem] zei:

lees meer

En indien er leiding van Mij tot u komt dan zal een ieder die Mijn leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn.

Soera Taa Haa 20, vers 123